M.G. Properties, Author at M.G. Properties

Archives

, , Posted by on

Да бъдеш успешен брокер

За да бъде успешен в работата си един брокер на недвижими имоти, трябва да съумява да прави много неща добре и правилно с желание и стимул. Както при един готвач,всичко зависи от начина на готвене- продуктите и съставките, които той използва, продължителността на готвене и определят това дали приготвеното ястие ще е вкусно или не, така и при консултантите на недвижими имоти – успеха им зависи от много фактори.Когато готвачът е сготвил перфектно, но не е успял да осоли ястието с нужното количество, то става несполучливо и безвкусно нещо, същото е и при брокерите. Грешките, които допускат или неточно изпълнените задачи стават пречка за успеха им.

Да има опит в сектор недвижими имоти.

Професията „брокер” изисква като такъв да бъдеш консултант, който усеща и разбира нуждите на клиента, при необходимост ги насочва към алтернативи, които са пренебрегнали или пропуснали като ги предпазва от взимането на погрешни решения. Брокерите на имоти трябва да имат отлични познания и натрупан опит в този сектор, както и да влизат в ролята на психолог, за да успеят да разпознаят мисленето на клиента и да намерят най-правилния имот за клиента си.

Добре да познава пазара на недвижими имоти.

Проучването на пазара, цените на имотите е сред основните задължения на брокера. Само и единствено, ако познава много добре пазара, агентът може да ориентира клиентите си към правилния имот със справедлива пазарна цена. Може да даде правилен съвет без да ги подвежда, мислейки за интересите и на двете страни в една сделка.

Да се е специализирал в дадена област.

Брокерът става успешен когато се фокусира изцяло върху определена дейност, в която е най-добър и компетентен – дали работа с корпоративни клиенти или физически лица, продажби и наеми на жилищни имоти в определени региони, или пък продажби на инвестиционни имоти и др. Специализирайки се в дадена област, брокерът обслужва по най-професионален начин своите клиенти. Печели тяхното доверие и уважение като накрая и двете страни остават доволни от взаимната работа. Факт е, че успешно приключените сделки носят нови сделки за агентите, утвърдили се със своя професионализъм на имотния пазар.

Да умее да изслушва и задава въпроси.

Реалните нужди и желания на клиентите се разкриват благодарение на активно слушане и чрез задаване на правилните въпроси. Добрият брокер трябва да е адаптивен, за да може да подбере най-правилния и строго индивидуален подход към всеки клиент. Да умее да отваря вратите, да разпознае неговото мислене и усеща истинските му нужди, за да бъде напълно полезен със своето посредничество.

Да използва съвременните маркетингови техники в търговския процес.

С развитието на технологиите и интернет всеки вече има достъп до информация, а този факт променя ролята на брокера от продавач на информация в проводник на маркетингова информация и модерация. Днес собствениците на недвижими имоти лесно могат сами да пускат обяви в интернет за намиране на купувач-наемател. Посредничеството на брокера е нужно от гледна точка на маркетинговите стратегии за по-бързо улавяне интереса на клиенти чрез информационно въздействие и активна реклама в социалните мрежи. Посредниците колкото повече се развиват и прилагат тези техники в работата си, толкова повече увеличават потенциала си да бъдат успешни в бизнеса.

Никой не е перфектен, но коригирането на пропуските и недостатъците е възможно щом човек е отворен за развитие и усъвършенстване. За да бъде успешен брокерът на недвижими имоти трябва да е мотивиран и да се стреми към личностно развитие и напредък, тъй като конкуренцията е голяма. Динамичната и бързо променящата се глобална среда изисква проследяване на иновациите в сферата на недвижимите имоти, активно обучение и подобряване уменията от страна на консултантите на недвижими имоти.

Posted by on

6 стъпки за успешно закупуване на имот

Вашата цел е да намерите подходящ имот на най-добра цена за възможно най-кратко време? Преди да започнете търсенето е много важно да получите консултация от професионалист относно етапите по сключване на една успешна сделка и сдобиването с желания от вас имот. Continue reading

Posted by on

Инвестицията в недвижим имот – високодоходна и нискорискова

България все още е страната в ЕС с най-ниски цени на имотите, като цените у нас са по-ниски и в сравнение с всички други страни на Балканския полуостров. Тези данни говорят за потенциал за продължаващо нарастване на цените на недвижимите имоти у нас и съответно – за стабилна доходност на този вид активи. Continue reading

Posted by on

За Продавача

Уважаеми клиенти, препоръчваме Ви да изберете нашата агенция, на която да възложите задачата да Ви продаде имота. Това ще Ви спести средства за скъпата реклама, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника. Continue reading

Posted by on

За Купувача

Уважаеми клиенти, препоръчваме Ви да изберете нашата агенция, на която да възложите задачата да Ви намери желания имот. Това ще Ви спести средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника. Continue reading