Posted by on

Продавате имот? Търсите сигурност?

Ние от „М.Г. ПРОПЪРТИС“ Ви предлагаме пълен спектър от услуги, покриващ процеса на покупко-продажбата на имот.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА ВАШИЯ ИМОТ

При стартиране процеса на предлагане и рекламиране на имота е от определящо значение да не се надвишава пазарната му цена.Това би лишило имота от основното му предимство, а именно неговата „свежест”. Затова Вашия брокер ще Ви предложи адекватна цена, която значително ще ускори сроковете за продажба.

РЕКЛАМИРАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ИМОТА

Всички имоти предлагани от „М.Г. ПРОПЪРТИС“ се публикуват на корпоративния сайт на компанията, рекламират се в най-силните интернет портали за недвижими имоти и биват оферирани във вътрешно брокерска мрежа.

ОГЛЕДИ САМО С РЕАЛНИ КУПУВАЧИ

Голяма част от огледите на Вашия имот от различни агенти, биха имали отрицателен ефект, както върху Вас, така и върху обекта на продажба. Множеството огледи водят до губене на време от страна на продавача и излишно напрежение, което може да бъде спестено. Голяма част от „потенциалните купувачи” правят опознавателни огледи без да имат сериозни намерения за покупка. От друга страна , някои от брокерите организирват огледи на имоти, които не попадат в търсенето на клиентите им.
Поради гореизложеното , основно задължение на Вашия брокер е да отсява потенциалните купувачи и да прави огледи само с клиенти, които биха закупили Вашия имот.

ДОГОВОР С ЯСНИ ОТГОВОРНОСТИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Когато продавач подписва договор с агент на недвижими имоти, последния се ангажира да продаде имота за най-добра цена в рамките на подходящ срок, както и да представлява продавача в управлението на всички аспекти на продажбата. Процесът започва с първоначална оценка на имота, включително съвети за възможна продажна цена, маркетинг и рекламни стратегии.

ПОМОЩ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Предварителната организация на административните подробности ще Ви улесни значително по време на и след сключване на самата сделка. Вашият брокер ще организира изготвянето на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и ще Ви окаже пълно съдействие при подготовката на необходимия набор документи нужен за нотариалното прехвърляне на имота.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС