За нас

Изборът на подходящ брокер е особено важен за успеха на желаната от Вас сделка. Именно за това ние Ви предлагаме да изберете компетентния брокер, в зависимост от параметрите на сделката, която възнамерявате да осъществите. Като резултат от дългогодишният ни опит в подбора и обучението на брокери и консултанти, ние разполагаме с добре подготвени служители, специалицирани в обслужването на сделки от всички сегменти, на територията на цялата страна. Консултантските услуги, предлагани от нашия отдел, са съсредоточени изцяло върху начина, по който клиентите ни ръководят бизнеса си в бързо променящата се икономическа, законодателна и управленска среда. Особено важни при избора на Вашия консултант и посредник са вида, местонахождението и спецификата на имота, който търсите или предлагате, както и професионалните качества на брокера. Като резултат от нашето сътрудничество с български и чуждестранни банки, строителни предприемачи и инвеститори, Ви предлагаме консултиране по проекти ново строителство, посредничество при закупуване на имоти и съдействие за осигуряване на банкови кредити, без да начисляваме посредническа комисионна.